Prekidači

Prekidač se odnosi na elektronski komponenta koja može otvoriti krug, prekinuti trenutni ili ga učiniti teče drugim kola.