Hardver, Spojnice, Pribor

Pričvršćivači su vrsta mehaničkih dijelova koji se najčešće koriste za pričvršćivanje vezu.